• מאחורי הקלעים של ארגון אירועי נשים • ראיון

    ראיון עם הגב’ לאה כהן, העומדת מאחורי הקלעים של פרויקטים ותחומי עשייה נשיים רבים כמו כנסי נשי חב”ד. על העבודה מאחורי הקלעים, על השינוי בתקופתנו ועוד • מאת אסתי לנצ’נר, באדיבות מגזין עטרת חיהלכתבה המלאה