• שהתפוח יפול רחוק יותר ממני…

    אילו הם הכישרונות של ילדינו: כוחות של שטות דקדושה ושל עזות דקדושה, ובכוחם ליפול רחוק, אבל לזרוע זרעים שיש בהם – מסירות נפש למעלה מטעם ודעת, של אהבת ישראל אפילו לרחוק שברחוקים, של הידורי מצווה ושל מנהגים שהעולם רואה אותם כהזויים • באדיבות מוסף הנשים 'עטרת חיה' מבית מגזין בית משיח • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array