• בסמינר "בנות חנה" בני ברק יצאו ממאסר

    י"ט כסלו. רחבת גניחובסקי 8 לובשת חג. אולם הכינוסים של סמינר "בנות חנה" בבני ברק, נצבע בשחור לבן חגיגי מתלמידות מרוגשות שימים חיכו ליום הגדול • לדיווח המלא ותמונות