• חדש על המדף: חידושים וביאורים בהלכות מלכים להרמב"ם

    בימים אלו רואה אור ספר חדש, המכיל בתוכו אוצר בלום מלוקט מתוך כל תורתו (המוגהת) של הרבי מלך המשיח, בהם יש חידושים וביאורים בהלכות מלכים ומלחמותיהם פרקים יא-יב להרמב"ם. ספר זה מהווה מעין מאסף לכל המחנות ונותן יכולת למצוא בפונדק אחד ובסדר מסודר, הן החידושים והביאורים, הן הדיוקים וההערות והן המקורות וגם הרמזים, ועד לביאור הענינים על פי פנימיות הענינים שבשני פרקים אלו ברמב"ם • לקניה בחב"ד-שופ