• עתירה מינהלית

    עתירה מינהלית היא תובענה המוגשת לבית המשפט לעניינים מינהליים בהתאם לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, תש"ס-2000 ותקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א-2000. ניתן להגיש עתירה מינהלית לגבי עניינים מסוימים הנקובים בתוספות לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, אולם לצורך יריעה זו אנו נתייחס לעתירה מינהלית במכרזים • לכתבה המלאה

    קרדיט: Freepik