• אור חדש: כרך ל"ג בסדרת אגרות קודש

    בימים אלו, לקראת יום הבהיר י"א ניסן, יום הולדתו המאה ועשרים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, רואה אור הכרך השלושים ושלוש בסדרת אגרות קודש, ובו האגרות משנת תשמ"א. שנה זו היתה מלאה באירועים מיוחדים, בהם הקמת צבא הילדים – צבאות ה', התחלת מבצע כתיבת אות בספר התורה, ומערכה על שלימות הארץ • לכתבה המלאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array