• חָנֵּנוּ ה' חָנֵּנוּ: נבחר הניגון על קאפיטל קכ"ג

    לרגל יום הולדתו של הרבי מלך המשיח שליט"א בי"א ניסן, חברי "ועדת הניגונים ליובאוויטש", ישבו במשך שעות ארוכות והאזינו מספר פעמים ברוב קשב ללמעלה מ-125 ניגונים שחוברו על ידי אנ"ש והתמימים מכל רחבי תבל, כדי לבחור את הניגון על קאפיטל קכ"ג בתהלים • ברוב קולות נבחר הניגון של הת' לוי יצחק ניאזובלהאזנה ולהורדת הניגון