• בכמה נקנו העליות ופתיחת הארון בשבת בראשית?

    בליובאוויטש נהוג לערוך את “מכירת המצוות” בשבת בראשית, כאשר הגבאי חובש שטריימל ומציע את העליות, פתיחת הארון ושאר הכיבודים לקניה, וכל ההכנסות הן קודש עבור בית הכנסת ובית המדרש ליובאוויטש שבליובאוויטש • מי קנה פתיחת הארון לתפילת גשם בסכום של 60,000$? • לסיפור המלא ורשימת המצוות