• בית חיינו: בכמה נקנו העליות והמצוות בשבת בראשית?

    בליובאוויטש נהוג לערוך את "מכירת המצוות" בשבת בראשית, כאשר הגבאי חובש שטריימל ומציע את העליות, פתיחת הארון ושאר הכיבודים לקניה, וכל ההכנסות הן קודש עבור בית הכנסת ובית המדרש ליובאוויטש שבליובאוויטש • מי קנה פתיחת הארון לתפילת הגשם בשמחת תורה בסכום של 50,000$ (!) ובכמה נמכרו העליות השנה? • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array