• מאות בהתוועדות חג הגאולה המרכזית

    רבים מאנ"ש והתמימים השתתפו בהתוועדות המרכזית לרגל חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז, התחלת שנת התשעים, שאורגנה על ידי גבאי בית חיינו – 770. בהתוועדות נשאו דברים רבני השכונה, חברי הבד"צ הרב אהרן יעקב שוויי  והרב יוסף ישעיה ברוין וכן משפיעים ושלוחים • לתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array