• לזכור את ה'נשיא' • הנשיא היומי

    בראש-חודש ניסן היתה חנוכת המזבח של המשכן. במשך שנים-עשר ימים הקריבו שנים-עשר נשיאי השבטים קרבנות מיוחדים לחנוכת המזבח, בכל יום נשיא אחר, וזכר לכך נקבע המנהג עד היום הזה "לקרות פרשת הנשיא שהקריב בו-ביום", החל מראש-חודש ניסן ועד י"ב בו • מרכז החדשות החב"די – חב"ד אינפו מגיש כשירות לגולשים את פרשת הנשיא היומי לקריאה • לפרשת הנשיא ליום ב' בניסן

    שלט המזכיר על אמירת ה'נשיא' ב-770, ארכיון
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array