• המקום הבטוח ביותר: הגהות הרבי על מודעת החיזוק לתושבים

    בימים אלו, כאשר רואים שלמרות ההתקפות האכזריות של חיות האדם שונאי ישראל, ניתן לשים לב לניסים והנפלאות שהקב"ה עושה עם בני ישראל בארה"ק – המקום הבטוח ביותר בעולם, ארגון 'לחלוחית גאולתית' מפרסם את הגהותיו הק' של הרבי מה"מ בכתב יד קודש על מודעה שהכינה הנהלת צא"ח בשנת תשנ"א על מנת לפרסמה ולעודד את הציבור הרחב • לסיפור המלא