• להתראות עם הרבי: 'התאחדות' מעוררים לנסוע לתשרי

    לקראת חודש תשרי, מפרסם ארגון 'התאחדות החסידים', המחיה ומעורר את משפחת אנ"ש להתקשרות נאמנה לרבי מלך המשיח, כרזה מעוררת ומאירה, עם ציטוט מדברי קודשו המחיים של הרבי, הקוראת לכל אחד מהחסידים לקום ולנסוע לרבי לתשרי! • לסיפור המלא