• גדולה הכנסת אורחים: יחס נדיר מהרבי לארגון החסד הגדול

    במשך השנים קיבל ארגון החסד "אש"ל – הכנסת אורחים" עשרות רבות של מענות קודש: "גדולה מצות אש"ל ולאלפים מבנ"י ובזמן דעת רצון וכו' במיוחד", "בברכה להצלחה רבה בביקורם כאן, ובהנהלת האש"ל לתהילה לשם ולתפארת, וגדול זכות הכנסת אורחים כו'"."ת"ח ת"ח על הבשו"ט הנ"ל. ואין לשער כלל גודל הענין וערכו" • לסקירה מקיפה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array