• רבני השכונה: להמשיך לשמור על הריחוק וההנחיות

    רבני שכונת המלך קראון הייטס חברי הבד"צ, מפרסמים היום מכתב בו הם כותבים כי "באשר הגיעו ידיעות חדשות בנוגע להתפשטות הנגיף הידוע רח"ל – הננו בזה לעורר כל הנשמעים לקולנו, על דבר הזהירות הנדרשת על פי תורה לשמוע בקול הרופאים ולעשות ככל אשר ביכולתנו בהרחקות וכדומה, למנוע התפשטות המחלה השם ישמרנו"  • לצילום המכתב

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array