• גם היום: שיעורים והתוועדויות למשפחות אנ"ש בטלפון

    גם הערב, יתקיימו היום מגוון התוועדויות באמצעות הטלפון, לכל שכבות הגיל במשפחה: התוועדות הכנה לי"א ניסן בארגון 'התאחדות החסידים' לאנ"ש, עם המשפיע הרב זושא פויזנר והשליח הרב ברוך לבקיבקר, התוועדות לבנות חב"ד בארגון 'אחות התמימים' עם הרבנית אורלי לרנר, שיעור לתמימים המשתתפים ברשת 'ישיבת בין הזמנים' עם הרב מנחם מענדל טללכל הפרטים