• קרית גת: פותחים שנה עם סיום הש"ס תלמוד בבלי בישיבה

    ישיבת תות"ל קרית גת לבשה חג, רבנים ואורחים מיוחדים הגיעו במיוחד. התרגשות רבה לרגל האירוע הגדול, סיום הש”ס תלמוד בבלי על ידי הת’ מנחם מענדל בוני מתלמידי הישיבה הגדולה. שעמל ויגע בלימוד ללא הרף עד שבסייעתא דשמיא זכה לברך על המוגמר, גמרה של תורה ברוב פאר והדר בהיכל הישיבה הגדולה • צילום: יוסי קורנטלדיווח המלא