• שלוחים חדשים לנוער בבאר יעקב

    השליחות בבאר יעקב מתפתחת וביום ז"ך מנחם אב בשנת 'הקהל' יצאו לעיר שלוחים חדשים, הרב יואל ורעייתו צביה ביר שינהלו את חב"ד לנוער בעיר תחת השליח הרב שמואל בקרמן • לידיעה המלאה