• כינוס תורה בישיבת תות"ל הקריות

    כהוראת ובקשת הרבי מלך המשיח שליט"א, התקיים אמש בישיבת תות"ל הקריות כינוס תורה לתלמידי התמימים. בכינוס נשאו דברים רבני הישיבה ונציגי התמימים, כשלסיום, הכינוס ננעל מתוך ציפייה להתגלות כ"ק אד"ש מלך המשיח • לדיווח המלא ותיעוד