• רשת ישיבות בין הזמנים: אש של תורה מנתיבות ועד נוף הגליל

    כארבעים סניפי ׳רשת ישיבות בין הזמנים׳ שעל ידי ׳איגוד תלמידי הישיבות העולמי׳ שוקקים בימים אלו במאות תמימים המקדישים את זמנם הפנוי ללימוד התורה – כרצון כ״ק אד״ש מה״מ. הסניפים פרוסים בכל חלקי הארץ, וכעת את״ה העולמי מגיש הצצה מסניף נתיבות שבדרום הארץ, ומסניף נוף הגליל שבצפון הארץ • לתמונות