• אופקים: התוועדות הכנה לי"א ניסן עם הרב עופר מיודובניק

    בבית חב"ד באופקים התקיימה אמש התוועדות "הקהל" הכנה חסידית ומעוררת ליום הבהיר י"א ניסן עם המשפיע הרב עופר מיודובניק ורב הקהילה השליח הרב ישראל הרשקוביץ, עד שעות הלילה המאוחרות, זאת במסגרת פרוייקט מסע "הקהל" התוועדויות משפיעים בקהילות, על ידי מוסדות 'התאחדות החסידים' ובשיתוף הפעילים והנציגים המקומיים • תמונות