• שר הבינוי והשיכון קיים דיון לבדיקת היערכות לרעידת אדמה

    בעקבות רעידות האדמה שפקדו את טורקיה וסוריה וכחלק מהערכות המדינה לרעידת אדמה, קיים שר הבינוי והשיכון ומנכ"ל משרדו דיון בו הוצגו תחומי האחריות של המשרד והיערכותו לרעידות אדמה • לדיווח המלא