• ביתר עילית מתכוננת לי' שבט: הרב גינזבורג בהתוועדות סוחפת

    קהל גדול מאנ"ש חסידי חב״ד השתתף אמש בהתוועדות הכנה חמה ומלכדת לקראת ראש השנה להתקשרות יו"ד-י"א שבט בביכנ"ס 'היכלו של משיח' בביתר עילית בשיתוף אגף 'התאחדות החסידים בקהילות' עם שליח כ"ק אד"ש הרב חיים יוסף גינזבורג – ראש מוסדות ישיבת תות"ל רמת אביב וחבר אגו"ח באה"ק • לתמונות