• מוקד רפואי הלכתי לאנ"ש בעניני צום יום הכיפורים

    בית הוראה ברחובות בראשות הרב מאיר אהרון יענה לשואלים על צום יום הכיפורים בשיתוף רופאים בכירים בישראל, ד"ר אלי שוסהיים יו"ר אגודת אפרת, ד"ר אפרים רימון מומחה בתחום הרפואה הפנימית, וד"ר ישראל צביאל רופא משפחה • לפרטים