• מסע התמימים בנתניה בעקבות נס הצלת הרבי והרבנית

    מבצע יגיעה בתורה נפתח בשטורעם גדול בתות"ל נתניה. שיאו של המבצע: מסע התמימים לפריז, וישי, ניצה, פורטגל וניו יורק, בעקבות בריחת הרבי והרבנית מציפורני הנאצים ימ"ש והגעתם לארה"ב בכ"ח סיון תש"א. החיות הרבה שמפיח המבצע המיוחד בלימודים ובאווירה החסידית, אין לתאר במילים • לכתבה ותמונות