• גבאי? הערכות שיעוררו לך את כל הקהילה בשנת הקהל

    מטה הקהל בהתאחדות החסידים, הכין לכם ‘ערכות הקהל’ עבור משפחות חברי הקהילה ללא עלות • בערכה: כלים לעריכת כינוסי הקהל לכל המשפחה • לכל הפרטים ולהזמנות