• למרות המלחמה: היערכות בהאדיטש לקליטת מאות האורחים

    ח"י באלול, יום הולדת שני המאורות הגדולים, הפך בשני העשורים האחרונים ליום חג בעיירה האדיטש באוקראינה שבה טמון רבי שניאור זלמן זי"ע. גם השנה ימשיכו להגיע אורחים להאדיטש לרגל ח"י באלול, ובמקום נערכים לקליטת האוחרים • לדיווח המלא