• שליח הרבי בקביעת מזוזה במעון השגריר בהודו

    מיד אחרי הגשת כתב האמנה לנשיא הודו על ידי שגריר ישראל החדש מר נאור גילון – התכנסה הקהילה להרמת כוסית לחיים וטקס קביעת מזוזה, על ידי שליח הרבי לדרום דלהי הרב שניאור קופצ'יק, במעון השגריר • לתמונות נוספות