• התוועדות ה' אב עם האברכים הצעירים בלוד

    לרגל יום הילולת האריז"ל שהחל אמש (ליל שלישי), כ-100 מצעירי אנ"ש שיכון חב"ד לוד הצטופפו להתוועדות חמה ותוססת עם השליח הרב עומר הלוי. בהתוועדות הרב הלוי הדגיש את גודל המעלה של לימוד פנימיות התורה, תורת האריז"ל, כפי שהיא מבוארת בתורת חסידות חב"ד, ובפרט בדורנו, בתורתו של הרבי • לדיווח ותמונות