• ממש: כ"ח סיון ההתוועדות המרכזית ליום הבהיר '80 שנה'

    לרגל יום הבהיר כ"ח סיון, 80 שנה  לבוא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – איש וביתו לחצי כדור התחתון, תתקיים התוועדות רבתי עם משקה המשמח ופארבייסען כיד המלך. "ברוב עם הדרת מלך". ההתוועדות תיערך בהשתתפות הרב מנחם כהן, הרב שמעון ויצהנדלר, הרב מאיר ווילשאנסקי, שלוחים ומשפיעים • לכל הפרטים