• היסטוריה בביתר: תוקם קרן צדקה חב"דית לתמיכה קהילתית

    לראשונה בביתר: לאור הצורך הגובר במתן מענה לקהילת חב"ד ביתר עילית, התפתחות הקהילה בכל רחבי שכונות וסביב בתי הכנסת בעיר, ובמיוחד לאחרונה בשל משבר קורונה, נוצרה התעוררות גדולה להקמת קופת צדקה קהילתית • במכתב של המד"א ורבני בתי הכנסת, קוראים הרבנים לאנ"ש להתגייס ולסייע להקמה • לכתבה המלאה