• את"ה העולמי: לראשונה 'דברי כיבושין' תנש"א בתרגום ללה"ק

    לרגל 'צום הרביעי', מערכת "פארבריינגען עם הרבי" שע"י את"ה העולמי, מגישה לקהל התמימים ואנ"ש, המשתתוקקים להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, ולחזות בפני הקודש, וידיאו "דברי כיבושין" – ח"י תמוז ה'תנש"א, עם כתוביות בלה"ק (לראשונה) • הוידיאו יוקרן בישבות תות"ל באה"ק, ומוגש כאן לתועלת אנ"ש והתמימים • בציפייה ואמונה שתיכף ומיד ממש "יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה" ונשמע מפי הקודש "תורה חדשה" • לצפיה ולהורדה