• זכרון להולכים: הרב ישראל לייבוב ע"ה

    היום חל יום היארצייט, של החסיד הרב ישראל לייבוב ע"ה שנפטר בי"ט אדר תשנ"ד • כיהן כיו"ר צעירי אגודת חב"ד ובמסגרת פעילותו פעל להקמת כמאתיים בתי חב"ד ברחבי הארץ, היה ממקימי כפר חב"ד ומזכיר ארגון הפעילים של יד לאחים. עם תחילת המאבק נגד גזירת מיהו יהודי, עסק רבות בקרב ראשי השלטון לביטולה • לתולדות חייו