• חודש שבט בישיבת נוף הגליל: סגרירי בחוץ, חם ולוהט בפנים

    במהלך חודש שבט בישיבה קטנה נוף הגליל, לצד הרוחות המנשבות בחוץ בקור החודר לעצמות, התחממו התמימים בשלל התוועדויות, עם המשפיעים האורחים: הרב שאול אקסלרוד שליח הרבי מלך המשיח בגבעת אולגה, הרב שלמה גולדפרב רבו של כפר וורדים והרב יוסף יצחק פרידמן משפיע בנחלת הר חב"ד. הנהלת הישיבה מודה לתלמידים השלוחים על ארגון ההתוועדויות • לתמונות