• מונטריאול: אנ"ש והתמימים מתכוננים ליו"ד שבט

    קהילת אנ"ש והתמימים במונטריאול שיחיו מתאחדים ומתכוננים הכהכנה ליום הבהיר יו"ד שבט "שבעים שנה" לנשיאות הרבי. כל תורת הרבי, שלושים ותשעה חלקי ה"ליקוטי שיחות", שנים עשר חלקי "ספר השיחות", ששת חלקי "מאמרים מלוקטים", חולקו בין אנ"ש והתמימים ללמוד עד ליום הבהיר יו"ד שבט • תמונות נוספות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array