• י"ג אייר בצפת: עליה לקבר והתוועדות מרכזית

    כמידי שנה, ארגון 'התאחדות החסידים' קורא לאנ"ש להשתתף באירועי י"ג אייר יום היאָרצייט של הוו"ח עוסק בצ"צ רב פעלים בעל מדות וכו' ישראל ארי' לייב בנו של הרה"ג והרה"ח והמקובל ורבים השיב מעון רבי לוי יצחק נ"ע שניאורסאהן ואחיו של הוד כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array