• התוועדות לרגל היראצייט של המשפיע ר' מענדל

    אמש, נערכה התוועדות לרגל היראצייט של המשפיע ר' מענדל פוטערפאס ע"ה, בביתו של הרב יוסף בייזר, תלמידו של ר' מענדל, שיהיה בריא לאורך ימים ושנים טובות • מוישי קופצ'יק היה שם ומגיש צרור תמונות