• בשבת הבאה: 'לקצור את הפירות' בישיבת רמת אביב

    לכל שליח יש מקורב, וכעת הגיע הזמן "לקצור את הפירות". אחד מעמודי השליחות העיקרים שלנו הוא פעילות עם מקורבים, בכוונה ברורה להכניסם לדרך התורה והמצוות ולקשרם בקשר עמיד וחזק עם הרבי, באופן של "נרות להאיר" – "שליח עושה שליח". בשבת הבאה: ט' באדר תתקיים בישיבת רמת אביב "שבת מקורבים" זמן הכי מסוגל לקירוב בחורים חדשים לישיבה. תוכניה מלאה ומגוונת, שבת מדושנת בגשמיות וברוחניות • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array