• מענה הרבי על הקונטרס שיצא לכ"ב שבט תשנ"ב

    לפנינו צילום מדו"ח שכתב מנהל 'ועד הנחות בלה"ק' הרב חיים שאול ברוק בעש"ק פ' יתרו תשנ"ב, בו כותב אל "כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח" אודות הפצת הקונטרס שיצא לאור לקראת כ"ב שבט תשנ"ב (הכולל מאמר ושיחה (הדרן)), וקונטרס שיחת ה'דבר מלכות' בדבר מעלת נשי ובנות ישראל בדורנו • לסיפור המלא