• כינוס שכולו צאצאים בקראון הייטס

    מאות מצאצי כ"ק אדמו"ר הזקן נבג"ם בעל התניא והשולחן ערוך התכנסו במוצאי שבת קודש וארא למלוה מלכה השנתית של "איגוד צאצאי כ"ק אדמו"ר הזקן נבג"ם בעל התניא והשולחן ערוך". הכינוס הי' מיוחד השנה מכל השנים בגלל העיתוי המיוחד "סיום שנת המאתיים"להסתלקות אדמו"ר הזקן ולכבוד "ויהי בשלושים שנה" של השיחה הידועה של הרבי בהנוגע לצאצאים ● לתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array