• הרב גלויברמן חושף את הסיפור שמאחורי המענה המיוחד

    בש"ק פרשת חיי שרה תשמ"ז התקיים כינוס השלוחים אזורי (רק משנת תשמ"ח והילך הפך לעולמי). לאחר ההתוועדות של הרבי ניגש אלי המזכיר הריל"ג שי' ומסר לי כי יש הוראה שעלי לנאום הערב ובכך לקשר את הכינוס את  של צעירי אגודת חב"ד בארה"ק עם הכינוס כאן (כינוס השלוחים) • הרב יעקב גלויברמן חושף את הסיפור שמאחורי המענה המיוחד • לסיפור המלא