• ישיבת קיץ "חיילי בית דוד" נפתחה בתנופה

    לאחר שבשעות הבוקר עברו המדריכים והצוות "יום הערכות", עם הנחיות והדרכה חסידית מפי האחראים, מפי הרב משה מאירי ועוד רבנים מצוות הישיבה קטנה דחח"ל בצפת – החלו הבחורים לזרום בהמוניהם • לדיווח ותמונות