• הודו: שמחת הולדת הבת נוצלה לרישום לאות בספר התורה

    אצל שלוחים כמו אצל שלוחים, שמחה פרטית היא שמחה כללית ושמחה מנוצלת להוספה בטוב וקדושה. השליח בדרום ניו-דלהי הרב שניאור זלמן קופצ'יק ערך אירוע 'הקהל' לרגל הולדת ביתו בשעה טובה ומוצלחת • לדיווח ותמונות

וידאו