• קול תורה באוקראינה: הישיבה בציון אדמוה"ז נפתחה מחדש

    בערב חג השבועות, לאחר שנתיים של מלחמה כשלכל ברור כי האדיטש כבר אינה בסכנת כיבוש מיידית או הפצצות ממטוסי חיל האוויר הרוסי, החליט השליח ורבה של העיר הרב שניאור זלמן דייטש לפתוח מחדש את ישיבת חב"ד בהאדיטש שנסגרה בעקבות המלחמה • לדיווח המלא