• לקראת י"ג אייר: "התאחדות החסידים" בקריאה לאנ"ש

    לקראת י"ג אייר, יום פטירתו של ר' ישראל ארי' לייב ע"ה, "התאחדות החסידים" בקריאה לאנ"ש: אחרי שראינו את החיבה המיוחדת אשר גילה כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח אל אחיו ישראל ארי' ליב, יוצאים אנו בקריאה אל כלל חסידי אנ"ש בארץ הקודש ובכל העולם כולו להתאחד ולהקדיש את יום זה ל"יום ישראל ארי' ליב", אשר ידברו ויתוועדו בקשר לבעל היארצייט, ויעוררו את ההתקשרות שלנו אל כ"ק אדמו"ר שליט"א • לידיעה המלאה