• מונטריאול: כינוס הקהל לחזק לימוד הדבר מלכות בעיר

    בערב ראש חודש תמוז, נערך בעיר מונטריאול כינוס הקהל אדיר לחזק לימוד הספר דבר מלכות חידושים וביאורים בהלכות מלכים פרקים יא-יב, ספר נפלא שמלקט ומסדר את ביאורי הרבי על הלכות מלך המשיח ברמב"ם. במהלך הכינוס, רבנים, דיינים ומשפיעים מאנ"ש בעיר נטלו חלק בכינוס ובדברים בכדי לעורר את הקהל בחשיבותו ונחיצותו של הלימוד בספר דבר מלכות • לדיווח ותמונות