• מתחילים ומוסיפים בחיות מחודשת בלימוד שיחות הדבר מלכות

    דבר מלכות. זה החיים שלנו! • מתחילים ומוסיפים בחיות מחודשת בלימוד שיחות הדבר מלכות תנש"א-תשנ"ב, מתוך דרישה להתגלות הרבי מלך המשיח שליט"א נאו ולקבלת תורה חדשה-דבר מלכות תשפ"ג! • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את השיחות לצד שיעורים, ביאורים, סיכומים ועוד • לחץ כאן