• קבלת פני משיח: מבחן על דבר מלכות חיי שרה

    מטה לימוד הדבר מלכות מגיש מבחן על שיחת הרבי מלך המשיח שליט"א 'דבר מלכות' חיי שרה – קונטרס שלח נא ביד תשלח, הנאמר בפתיחת כינוס השלוחים העולמי תשנ"ב • הגרלה מיוחדת תתקיים בין המשתתפים • לכל הפרטים