• תיקוני התשובה לדור הגאולה • חלק א'

    לאור התגשמות הנבואה בדורנו "דור הגאולה עושה תשובה", ורבים מבקשים "תיקון" על העבר ומבולבלים מרוב 'תיקונים', מרצה הגאולה הרב חיים ששון מגיש מגוון תיקוני תשובה מהרבי "יועץ דורנו" המיישר את הדעות ומגלה מה נדרש באמת מכל הבעלי ובעלות התשובה שבדור הגאולה • לצפיה