• כ"ח סיון תנש"א: "שיהודי יסכים, ירצה ויכריז"

    30 שנה לכ"ח סיון תנש"א. כלל החסידים, אנשים, נשים וטף מתאחדים בלימוד דבר מלכות כ"ח סיון ומביאים את התגלות הרבי מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את שיחת הדבר מלכות, לצד שיעורים וביאורים לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array